Hoe werkt kortdurende Coaching

Kortdurende Intensieve Relatiecoaching 

‘Als je er samen niet meer uitkomt…’

In een relatie ontstaan vaak relatieproblemen wanneer de stap naar een volgende fase niet genomen kan worden. Juist een crisis in een relatie is dé kans om samen aan te pakken en je relatie naar meer verdieping en intimiteit te brengen. Het kan ook zijn dat je samen inzicht krijgt waarom het niet meer gaat lukken samen, dan blijft het verdriet van het los moeten laten over, maar niet meer de vraag waarom

Wij hebben ons gespecialiseerd in kortdurende relatiecoaching. Onze ervaring is dat een relatie één van de meest effectieve leerscholen is om je persoonlijke groei te bevorderen.

Wanneer je de ander écht leert kennen, is het makkelijk om van iemand te houden.

Spanningen in relaties

Spanningen en misverstanden tussen partners zijn heel normaal, soms lopen spanningen te hoog op, is er te vaak ruzie of zit er geen vitaliteit meer in de relatie. Sluimerende gevoelens van onbehagen, verliefdheid op iemand anders, wederzijdse irritaties, eenzaamheid en onbegrip komen steeds vaker voor. Signalen die erop kunnen wijzen dat de intimiteit grotendeels uit de relatie verdwenen is. De energieband die om elkaar vervlochten zat, vertoont gaten. Kinderen, werk, hobby’s en andere zaken nemen steeds meer tijd, energie en aandacht in beslag en houden je bij je relatie weg. Hoog tijd om pas op de plaats te maken en wat langer stil te staan bij elkaar. Mensen die overwegen om in relatietherapie te gaan, stellen zich bijvoorbeeld de vraag:

 • Ik verlang naar meer voldoening en erkenning van mijn partner. Hoe creëer je dat?
 • We zitten vast in oude, onbevredigende patronen. Wat kunnen we daaraan doen?
 • De intimiteit tussen ons laat te wensen over. Ik voel me eenzaam. Hoe kom je weer tot intimiteit?
 • Ik wil een man/vrouw naast me hebben staan.
 • Ik denk er aan om apart te gaan wonen?
 • Ik ben continu overprikkeld, hoe gaat dat weer weg?
 • Ons gezinsleven is niet gezellig meer. Hoe kunnen we dat veranderen?

Wat gebeurt er in de sessies?

Wij werken standaard met twee Relatietherapeuten tijdens een Intensief Relatie Weekend (man en vrouw), volgens het model van de Amerikaanse psychotherapeut Joseph Zinker. Het accent ligt hierbij op het gebied tussen de partners. Hierbij zijn de partners getuige van het uitwisselen van gedachten en gevoelens tussen een mannelijke en vrouwelijke therapeut, door middel van ‘Spiegelen’. Het gaat niet om dader en slachtoffer, niet om goed en kwaad, maar om actie en re-actie. Leer hoe dát tussen jullie werkt.

Het model is:  zien = spiegelen = inzicht = intimiteit = ontmoeten

Immers, als je jouw manier (patroon) van communiceren gespiegeld ziet, krijg je inzicht. Vanuit inzicht kun je aan verbetering en intimiteit werken. Deze wijze bij koppeltherapie of relatiecoaching biedt verrassend snel duidelijkheid in iedere relatie.

Onderwerpen die ingebracht kunnen worden, onder andere:

Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie, onder anderen:

 • manier van communiceren 
 • hoe communiceren mannen en hoe vrouwen?
 • hoe ben/word je een man/vrouw als partner? 
 • hoe kun je omgaan met conflicten?
 • seksuele problemen 
 • autisme in relatie of bij kinderen
 • jaloersheid 
 • vertrouwen, of opnieuw leren vertrouwen
 • hooggevoeligheid
 • ontrouw 
 • de opvoeding van de kinderen 
 • de plaats van de schoonfamilie
 • En alle andere persoonlijke omstandigheden

Wat vooral belangrijk is, te gaan (h)erkennen op welke momenten het ´fout´ loopt en hoe je daar op een andere manier mee om kunt gaan. Relatiepatronen leren inzien. Iets waarvan je je niet bewust bent, kun je niet veranderen.

Los consult van vijf kwartier is met één therapeut
De investering is € 110,- incl. btw per persoon

Bel gerust 06 134 62 348